Fokkersvergadering

AGENDA

Fokkers Overleg vrijdag 23 november 2018

Aanvang 20.00 uur Zaal open om 19.30 uur

Locatie: De Camp, Bosrand 15-17, Woudenberg

1. Opening door de voorzitter van de dag, dhr. Jan Schop

2. Mededelingen en Actualiteiten

3. Fokgeschiktheidstest (Proefaankeuring) op 10 februari 2019 in het Dogcenter te Kerkwijk Deze eerste keer is het een (proef)aankeuring voor alleen onze stamboommopsen.
De bedoeling is om zo een idee te krijgen wat de kwaliteit van de populatie is.
Deze proefaankeuring/Fokgeschiktheidstest is een aanloop naar een verbeterde onderzoeksmethode en een mogelijk komend convenant vanuit de Raad van Beheer (en dus een manier voor Commedia om in gesprek te blijven met de RvB over de context van een eventueel convenant).
Met een convenant moeten alle mopshonden aangekeurd zijn voordat er stambomen worden afgegeven.
De dierenartsen doen de uithoudingstest en de medische beoordeling.
Bij de exterieurkeuring gaan raskeurmeesters punten toekennen per kenmerk zoals in de tabel is opgenomen.

4. Concept Formulier (proef)aankeuring / Fokgeschiktheidstest 5. Presentatie ontwikkelingen tot nu toe (vanaf 14-9-2018)

http://www.mopshondjes.com/outcross.html

https://www.outcrossmopshond.nl/

http://www.retromops.nl/

Een en ander zal worden toegelicht door betrokkenen. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

6. Rondvraag en sluiting